Integrativ samtalsterapeut

Upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta professionellt som terapeut. Vi erbjuder en integrativ utbildning med teorier från KBT,  affektfokuserad terapi och gestaltterapi. Utbildningen sker i grupp och är upplevelsebaserad. Du kommer att få en god praktisk och teoretisk grund att stå på.

Längd

Utbildningen pågår i 4 terminer. Varje termin innehåller 3 moduler á 3 dagar, torsdag - lördag. Handledning ingår vid varje modul.

Lärgrupp

Du kommer att ingå i en lärgrupp som  träffas en dag mellan varje modul. Lärgruppens syfte är att träna och reflektera tillsammans samt diskutera teori.

Egenterapi

Under utbildningsåren behöver du 20 timmar egenterapi hos en terapeut med kompetens inom någon av terapiformerna. Utbildningsterapin sker under utbildningen dels för att den terapeuten blir en rollmodell (av flera) för dig som blivande terapeut och det blir ett viktigt rum för att prata om vad som väcks i dig själv under utbildningen.

Kostnad för egenterapin tillkommer. 

Klientarbete och yrkeshandledning

Under åren ska du arbeta med externa klienter minst 25 timmar. En av terapierna ska vara minst 10 timmar lång. Du får regelbunden yrkeshandledning i grupp under tiden. Handledning kan ske både online och "live".

Plats

Vissa moduler i utbildningen är förlagda fysiskt till Stockholm och vissa moduler ges online. 

Datum 2024-25

Exempel på teman vi arbetar med under åren:

Grunderna i de olika terapiformerna, teori och metod. Etik, förhållningssätt. Diagnostik, nervsystemet och aktuell hjärnforskning. Praktisk träning och reflektion. Samtalsmetodik, kreativitet i terapirummet, tekniker. Språket och kroppens betydelse i kommunikation och möte med omgivningen.

Datum för temamoduler:

Vårterminen 2024: 8-10 feb, 14-16 mars, 23-25 maj

Höstterminen 2024: 22-24 aug, 10-12 okt, 28-30 nov

Vårteminen 2025: 16-18 jan, 20-22 mar, 15-17 maj

Höstterminen 2025: 21-23 aug, 2-4 okt, 20-22 nov


Pris:

25 000 kr inkl. moms per termin, betalning sker innan varje terminsstart. Om hela utbildningskostnaden betalas vid terminsstart 1 reduceras avgiften till totalt 93 000 kr inkl moms.

Antal deltagare:  

Max 12 

Sista ansökningsdag

Ansökningar tas emot kontinuerligt, sista ansökningsdag för start februari 2024 är den 15 december 2023

Behörighet

Du är behörig att söka om du är minst 25 år gammal och har en gymnasieutbildning eller motsvarande. Du behöver också ha erfarenhet av att möta människor i ditt dagliga arbete. Du ska behärska svenska och engelska språket i tal och skrift. Antagning sker via intervju.

Diplom

För att erhålla diplom krävs:

  • Närvaro vid samtliga moduler och handledningstillfällen
  • 20 timmar egenterapi
  • 25 timmar klientarbete
  • Godkänt resultat på muntliga och skriftliga examensuppgifter