Personlig utveckling i grupp


Innehåll och upplägg

Att möta andra i en gestaltterapeutisk grupp ger utrymme för utforskande av gränser, relationer och närvaro på ett dynamiskt och kreativt sätt. Du får också många tillfällen och möjligheter att komma i kontakt med och uttrycka dina behov i samspel med andra.

I gruppen skapar vi tillsammans den trygghet som ligger till grund för din utveckling och gruppen bidrar med både stöd och spegling. Vi påverkas och påverkar varandra hela tiden och i vår kurs utforskar vi hur det går till.

 

Du är i en grupp med andra människor som också vill utvecklas och som har en längtan efter förändring personligt och/eller professionellt.

Vi hjälps åt att öka förmågan till medvetenhet och insikt om oss själva.

 

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation vid Gestaltakademin www.gestaltakademin.se


Kursen utgår från
Fenomenologisk metod, existentialistisk filosofi och gestaltterapeutiskt förhållningssätt och gestaltteori.
Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori.
Under kursen jobbar vi bl.a. med awareness, kreativa uttryckssätt, kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, val och ansvar.
Ledarna är utbildade vid, och kursen ges i samarbete med, Gestaltakademin, ackrediterat av EAGT, www.eagt.org 


Kursdatum 2024:

Stockholm: 12-15 jan, 16-19 feb, 1-4 mar, 22-25 mar (gruppen är full)

 

Utbildningsplats:

Stockholm, deltagarna ordnar eget boende


(Vi skräddarsyr utbildning på Österlen i Skåne)

 

Kostnad hösten 2024

Privatbetalande: 21 500 kr inkl moms
Företagsbetalande: 35 000 kr exkl moms

Vid internat tillkommer kostnad för kost och logi

 

Antal deltagare
6-12 personer


Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. 

 

Mer information
Kontakta gärna oss kursledare för mer information om själva utbildningen.

 

Sista ansökan: 

 

I ansökningen ska du skriva ditt namn, ditt personnummer, namn, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.


unsplash