Lena Söderlind

Auktoriserad Gestaltterapeut & steg-1 i psykoterapi -
Leg. lärare med lång erfarenhet som lärare och skolledare.

Pia Marie Keanius

Gestaltpsykoterapeut & Leg. psykoterapeut i relationell psykoterapi, socionom.