Personlig utveckling 


Innehåll och upplägg

Att möta andra i grupp ger utrymme för utforskande av gränser, relationer och närvaro på ett dynamiskt och kreativt sätt. Du får också många tillfällen och möjligheter att komma i kontakt med och uttrycka dina behov i samspel med andra.

I gruppen skapar vi tillsammans den trygghet som ligger till grund för din utveckling och gruppen bidrar med både stöd och spegling. Vi påverkas och påverkar varandra hela tiden och i vår kurs utforskar vi hur det går till.

 

Du är i en grupp med andra människor som också vill utvecklas och som har en längtan efter förändring personligt och/eller professionellt.

Vi hjälps åt att öka förmågan till medvetenhet och insikt om oss själva.

 

Kursen ges under hösten 2024

 

Omfattning:

12 dagar uppdelat på 3 tillfällen 


Utbildningsplats:

Österlen, Skåne.

Ges som internat- eller externatutbildning beroende av antal deltagare. Självhushåll.

 

Kursledare:

Kursledarna är integrativa terapeuter och/eller legitimerad psykoterapeut.

 

Kostnad hösten 2024:

16.000 kr moms tillkommer


Antal deltagare
6-12 personer

 

Antagning
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. 

 

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

 

Mer information och ansökan
Kontakta gärna oss kursledare för mer information om själva utbildningen via Kontaktformuläret under fliken Kontakt.


I ansökningsmailet ska du skriva ditt namn, ditt personnummer, namn, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.