Personlig utveckling  -

grundkurs för ett mer medvetet liv

Kursen ges i samarbete med Gestaltakademin i Skandinavien

Innehåll och upplägg

Att möta andra i en gestaltterapeutisk grupp ger utrymme för utforskande av gränser, relationer och närvaro på ett dynamiskt och kreativt sätt. Du får också många tillfällen och möjligheter att komma i kontakt med och uttrycka dina behov i samspel med andra.

I gruppen skapar vi tillsammans den trygghet som ligger till grund för din utveckling och gruppen bidrar med både stöd och spegling. Vi påverkas och påverkar varandra hela tiden och i vår kurs utforskar vi hur det går till.

 

Du är i en grupp med andra människor som också vill utvecklas och som har en längtan efter förändring personligt och/eller professionellt.

Vi hjälps åt att öka förmågan till medvetenhet och insikt om oss själva.

 

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund
• Grundkursen ger behörighet att söka vidare för att bli Dipl Gestaltterapeut och Dipl Gestaltpraktiker i Organisation vid Gestaltakademin www.gestaltakademin.se

Kursen utgår från
Fenomenologisk metod, existentialistisk filosofi och gestaltterapeutiskt förhållningssätt och gestaltteori.
Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori.
Under kursen jobbar vi bl.a. med awareness, kreativa uttryckssätt, kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, val och ansvar.
Ledarna är utbildade vid Gestaltakademin, ackrediterat av EAGT, www.eagt.org 


Kursdatum 2024:

1-4 februari, 9-12 mars, 4-7 april, 9-12maj

 

Utbildningsplats:

Österlen, Skåne.

Ges som internat- eller externatutbildning beroende av antal deltagare. Självhushåll.

 

Kursledare:

Lena Söderlind

Diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut. Egen praktik för individer, par, grupper och handledning. Vidareutbildad i sorgebearbetning. Steg 1 i psykoterapi med inriktning KBT och affektfokuserad terapi. Har varit ansvarig för terapeutprogrammet på Gestaltakademin och pedagogisk ledare på gestaltterapeututbildningen. Leg. lärare och skolledare med många års erfarenhet.

Mobilnr: 073-56 14 14, e-post: Lce.soderlind@gmail.com

 

Pia Marie Keanius

Diplomerad gestaltterapeut, socionom och leg. psykoterapeut. Kvalificerad handledare i psykosocialt arbete, gruppterapeut, traumautbildning, verksamhetschef inom vård och omsorg, utbildare inom beroende- och anhörigproblematik. Egen praktik för individ, par och grupp.

Mobilnr: 0736-27 69 28, e-post: pmkeanius@gmail.com

 

Kostnad våren 2024

Privatbetalande: 21 500 kr inkl moms
Företagsbetalande: 35 000 kr exkl moms


 

Antal deltagare
6-12 personer

 

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

 

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

 

Mer information
Kontakta gärna oss kursledare för information om själva utbildningen.

 

Sista ansökan: 23-12-01

 

Ansökan sker direkt via fliken intresseanmälan på denna hemsida eller via Gestaltakademins hemsida. www.Gestaltakademin.se


I ansökningsmailet ska du skriva ditt namn, ditt personnummer, namn, adress och telefonnummer samt en kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Kursledare tar kontakt med dig för att boka tid för intervju.