Gruppterapeututbildning

 Gruppterapeut

Kursen löper under en termin och är upplevelsebaserad.  

Upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta som terapeut med grupper. Du kanske arbetar inom, behandling, skola, vårdinrättning eller institution eller andra arbetsplatser där du leder eller vill börja leda grupp. Under kurstillfällena kommer du att få vara med om gruppterapeutiska moment/gruppterapi. Momenten varvas med teori. 

Längd

Tre moduler som löper under en termin. Varje modul är 3 dagar lång, tisdag - torsdag.

Träning- och reflektionsgrupp

Du kommer att ingå i en mindre grupp som ska träffas en dag mellan varje modul. Syftet med gruppen är att få träna på tekniker och att få reflektera tillsammans. Denna grupp leder ni själva.

Du får handledning under processen, den kan ske online eller "live".

Plats

Modulerna planeras som externat.

Start hösten 2024

Pris

25 500 kr inkl. moms

Antal deltagare

Max. 10 deltagare

Sista ansökningsdag

15 maj 2024

Behörighet

Antagning sker via intervju.

Diplom

Diplom erhålls efter godkända kursmoment, praktisk och skriftlig examination.

Certifikat

För att erhålla certifikat krävs att du, förutom det som ingår för diplomering, har genomfört åtta gruppsessioner under handledning. Detta ska göras inom ett år efter avslutad utbildning. Kostnad för denna handledning och certifiering tillkommer.

 

unsplash