Parterapeututbildning

Påbyggnadsutbildning för dig som redan är samtalsterapeut eller motsvarande. Kursen löper under en termin och är upplevelsebaserad. 

Nästa kursstart blir hösten 2024, kontakta oss för mer information. Intagning sker varje termin.

Upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta som parterapeut. Under kurstillfällena kommer du att få vara med om aktiv träning i att arbeta med par och träna på metoder som främjar samarbete och kommunikation. De praktiska momenten varvas med teori såsom Compassion focused therapy, gestaltterapi, John Gothams sju principer och Gary Chapman "kärlekens fem språk".

Längd

Fyra moduler som löper under en termin. Varje modul är 3 dagar lång, onsdag-fredag.

Träningklienter

Du ska arbeta med minst ett par under utbildningsterminen. Du får handledning under processen, den kan ske online eller "live". Handledning ingår i kursavgiften.

Reflektionsgrupp

Du kommer att ingå i en mindre grupp som ska träffas en dag mellan varje modul. Syftet med gruppen är att få träna på tekniker och att få reflektera tillsammans. Denna grupp leder ni själva.

Plats

Kursen är förlagd till Skåne. Modulerna planeras som externat men kan eventuellt genomföras  online.

Start hösten 2024

Modul 1)  Introduktion till teori och metod för parterapi. Rollen som parterapeut. Compassion focused therapy, praktiska övningar.

Modul 2) Att förbereda inför ett par. Destruktiva mönster, gestaltterapi och par, att skapa trygghet och allians. Praktiska övningar.

Modul 3) Hållbara relationer och kommunikationsmönster. John Gothams principer. Praktiska övningar.

Modul 4) Kärlekens fem språk, Gary Chapman. Jag som parterapeut. Praktisk och teoretisk examination.

Pris

44 500 kr inkl. moms

Antal deltagare

Max. 16 deltagare

Intresseanmälan tas emot kontinuerligt

Behörighet

Du är behörig att söka om du har en terapeututbildning eller motsvarande. Antagning sker via intervju.

Diplom

Diplom erhålls efter godkända kursmoment, praktisk och skriftlig examination.

Certifikat

För att erhålla certifikat krävs att du, förutom det som ingår för diplomering, har genomfört ytterligare parsessioner i en process på minst fem tillfällen, under handledning. Detta ska göras inom ett år efter avslutad utbildning. Kostnad för denna handledning och certifiering tillkommer.

unsplash