Certifierad samtalsledare med gestaltterapeutiskt förhållningssätt, 1 år

Syfte och mål 
Att stärka kompetensen hos deltagarna i att utveckla ett tryggt och professionellt förhållningssätt i möte och dialog med kollegor och medarbetare på arbetsplatsen.

I ledarskapet ingår att värna ett gott arbetsklimat, utveckla medarbetare och team samt att verka för en hållbar miljö. I ledarskapet ingår även att hålla i svåra samtal, vara med och lösa konflikter och osämja på arbetsplatsen, presentera organisationsförändringar, hantera uppsägningar och ta emot och ge feedback.

 

Efter genomgången utbildning har deltagaren en teoretisk grund och förståelse för de processer som samverkar samt har genomfört praktisk träning i att leda samtal enskilt och i grupp.

 

Gestaltterapeutiskt förhållningssätt

Att ha ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt innebär:

  • Att ha modet att följa, leda och lita på processen.
  • Att ha en fenomenologisk utgångspunkt (ickedömande och ickevärderande) i mötet med en annan eller grupp och att
  • Att medverka till genuina möten mellan människor och att själv vara grundad, medveten och insiktsfull om egna teman som kan aktiveras i mötet med andra.

 

Det gestaltterapeutiska förhållningssättet bidrar till trygghet, acceptans och respekt i mötet.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledare och andra professionella med uppdrag att leda och/eller stödja människor i deras arbete på såväl grupp- som individnivå.

 

Upplägg
Modulerna är förlagda till januari-februari-mars-april och september-oktober. Efter modul tre arbetar deltagarna med samtal såväl enskilt som med grupp på hemmaplan, under handledning. Utbyte kan ske i form av auskultation på varandras arbetsplatser. Examensarbetet påbörjas.

 

Teori och metod

Vi utgår bland annat ifrån:

Systemteori, fältteori, gestaltteori, fenomenologi och metoder i gruppledarskap och samtalsteknik.

Utbildningen är upplevelsebaserad och vi arbetar processorienterat i grupp under internatmodulerna.

 

Omfattning

Utbildningen består av 21 dagar varav 18 dagar på internat på Österlen i Skåne samt 6 halvdagar med handledning.

 

Datum 2024:

Modul 1: 17-19 januari

Presentation av kurs och deltagare. Rollen som samtalsledare. Introduktion till teorierna, grunden för meningsfulla möten, etik, ramar, praktisk träning

Modul 2: 7-9 februari

Fokus på system- och fältteori, situation, fenomenologi, gestaltterapeutiskt förhållningssätt, och praktisk träning

Modul 3: 6-8 mars

Att kunna ge och ta emot feedback. Förståelse för makt och intersektionalitet på arbetsplatsen. Personlig utveckling, mod att leda samtal. Mindfulness, närvarande ledarskap och självledarskap, praktisk träning.

Modul 4: 10-12 april

Att förebygga destruktiva tendenser och mönster på arbetsplatsen. Det svåra samtalet, konflikter på arbetsplatsen, nervsystemets reglering, Lägga grund för ett utvecklande samtalsklimat, praktisk träning.

Modul 5: 4-6 september

Erfarenhetsutbyte, litteraturfördjupning, praktisk träning kring egna case i gruppen

Modul 6: 9-11 oktober

Min utveckling som samtalsledare, reflektion kring lärprocessen, examination

 

Träning- och reflektionsgrupp

Du kommer att ingå i en mindre grupp som ska träffas en dag mellan varje modul. Syftet med gruppen är att få träna på tekniker och att få reflektera tillsammans. Denna grupp leder ni själva.

 

Sista ansökningsdatum:

3 november 2023

 

Ingår:

Litteratur på både svenska, och engelska

Handledning i mindre grupp (fysiskt eller online).

 

Tillkommer: egen terapi (10 timmar) under året och internatkostnad

 

Pris: 97 000 kr exkl. moms

 

Examination

Certifiering erhålls efter godkända kursmoment.

  • Deltagande i kursmodulerna
  • Fullföljd egenterapi
  • Fullföljd handledning i grupp
  • Dokumenterade samtal
  • Essä med koppling till teorierna för utbildningen
  • Muntlig examination kring den egna utvecklingen


Ledare:

Pia Marie Keanius 

Lena Söderlind 

gästföreläsare


Utbildningen ges i samarbete med Gestaltakademin i Skandinavien