Samtalsmetodikutbildning med gestaltterapeutiskt förhållningssätt, 1 år

Samtalsmetodikutbildning

I din yrkesroll ingår att värna ett gott, kreativt och öppet arbetsklimat, utveckla medarbetare och team samt att verka för en hållbar miljö. I din roll ingår även att hålla i svåra samtal, vara med och förebygga samt lösa konflikter och osämja på arbetsplatsen, presentera organisationsförändringar, hantera uppsägningar och ta emot och ge feedback.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill vara en kreativ, närvarande och processorienterad ledare/medarbetare med det viktiga uppdraget att leda och stödja människor i deras arbete på såväl grupp- som individnivå.  

Du arbetar i verksamhet där du möter medarbetare, samarbetspartners och kunder. Din roll kan vara chef, ledare, HR-specialist eller konsult eller annat där du har behov av kvalificerad kunskap i samtalsmetodik.

 

Syfte och mål 
Att stärka din kompetens i att vara trygg och professionell i ditt förhållningssätt i möte och dialog med medarbetare, samarbetspartners och kunder på arbetsplatsen. Att stärka både din teoretiska kunskap och få verktyg inom samtalsmetodik.

 

Efter genomgången utbildning har du en teoretisk grund och en förståelse för de processer som samverkar i möten med individer och grupper.

Du har även, under handledning, genomfört praktisk träning med att leda samtal enskilt och i grupp.

Du har tillsammans med andra kursdeltagare reflekterat över din roll och dina utmaningar.

Du har fått möjlighet till ökad förmåga att vara en inkluderande samt trygg och grundad ledare/medarbetare med ett öppet förhållningssätt i mötet med andra.

 

Gestaltterapeutiskt förhållningssätt

Att ha ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt innebär:

  • Att ha modet att följa, leda och lita på processen.
  • Att ha en fenomenologisk utgångspunkt (ickedömande och ickevärderande) i mötet med en annan eller grupp
  • Att medverka till genuina möten mellan människor och att själv vara grundad, medveten och insiktsfull om egna teman som kan aktiveras i mötet med andra.
  • Att våga vara i det som är och med acceptans möta verkligheten som den visar sig och skapa ramar för utveckling och rörelse
  • Att våga och kunna använda kreativitet och olika tekniker i möten

 

Det gestaltterapeutiska förhållningssättet bidrar till trygghet, acceptans och respekt i mötet.

 

Upplägg
De sex modulerna är förlagda till läsåret 2024-2025.

Efter modul tre arbetar deltagarna med samtal såväl enskilt som med grupp på hemmaplan, under handledning.

 

Teori och metod

Vi utgår bland annat ifrån:

Metoder i gruppledarskap och samtalsteknik, systemteori, fältteori, gestaltteori, fenomenologi och.

Utbildningen är upplevelsebaserad och vi arbetar processorienterat i grupp när vi ses.

 

Omfattning

Utbildningen består av 18 dagar inkl. handledning.


Plats:

Centralt i Stockholm vid fysisk träff modul 1 och 6, övriga moduler online


Datum 2024


Modul 1: 4-6 september, fysisk träff, handledning

Presentation av kurs och deltagare. Introduktion till teorierna, grunden för meningsfulla möten, etik, ramar, praktisk träning

 

Modul 2: 4-6 oktober, online, handledningsgrupp

Fokus på system- och fältteori, situation, fenomenologi, gestaltterapeutiskt förhållningssätt, och praktisk träning

 

Modul 3: 22-24 november, online, handledning

Att kunna ge och ta emot feedback. Förståelse för makt och intersektionalitet på arbetsplatsen. Personlig utveckling, mod att leda samtal. Mindfulness, närvarande ledarskap och självledarskap, praktisk träning.

 

Datum 2025:


Modul 4: 24-26 januari, online, handledning

Att förebygga destruktiva tendenser och mönster på arbetsplatsen. Det svåra samtalet, konflikter på arbetsplatsen, nervsystemets reglering, Lägga grund för ett utvecklande samtalsklimat, praktisk träning.

 

Modul 5: 28-30 mars,, online, handledning

Erfarenhetsutbyte, litteraturfördjupning, praktisk träning kring egna case i gruppen

 

Modul 6: 23-25 maj fysisk träff

Examination, skriftlig och muntlig: ”Min professionella och personliga utveckling under utbildningen”.

Utvärdering och reflektion kring lärprocessen.

 

Träning- och reflektionsgrupp

Du kommer att ingå i en mindre grupp som träffas vid ett tillfälle mellan varje modul. Syftet med gruppen är att få träna på tekniker och att få reflektera tillsammans. Denna grupp leder ni själva.

 

Sista ansökningsdatum:

1 maj 2024

 

Ingår:

Litteratur på både svenska, och engelska

Handledning i mindre grupp (fysiskt eller online).

 

Pris: 47 000 kr exkl. moms

 

Examination

Intyg erhålls efter godkända kursmoment.

  • Deltagande i kursmodulerna
  • Fullföljd handledning i grupp
  • Dokumenterade samtal
  • Essä med koppling till teorierna för utbildningen
  • Muntlig examination kring den egna utvecklingen


Ledare:

Pia Marie Keanius 

Lena Söderlind 


 


unsplash