Samtalsterapeututbildning

Upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta professionellt som terapeut. Vi erbjuder en integrativ utbildning med gestaltterapi och affektfokuserad terapi som bas. Utbildningen sker i grupp och är upplevelsebaserad. Du kommer att få en god praktisk och teoretisk grund att stå på.

Längd

Åtta moduler som löper under 1,5 år. Varje modul är 4 dagar lång, fredag-måndag.

Lärgrupp

Du kommer att ingå i en lärgrupp som ska träffas en dag mellan varje modul. Lärgruppens syfte är att träna och reflektera tillsammans samt diskutera teori.

Egenterapi

Under det första utbildningsåret behöver du 20 timmar egenterapi hos en gestaltterapeut eller hos en  affektfokuserad terapeut. Utbildningsterapin bör ske under utbildningen dels för att den terapeuten blir en rollmodell (av flera) för dig som blivande terapeut och det blir ett viktigt rum för att prata om vad som väcks i dig själv under utbildningen. Denna kostnad tillkommer. 

Klientarbete och yrkeshandledning

Under året ska du arbeta med en extern klient 20 timmar. Du får regelbunden yrkeshandledning i grupp under tiden. Handledning kan ske både online och "live".

Plats

Kursen är förlagd till Skåne. Vi kommer att hålla till på fina Bäddar och ängar på Österlen. Utbildningen är i internatform med självhushåll. Maten lagar vi tillsammans som en del i grupprocessen.

Datum 2024-25

Modul 1. 26-29 januari  Introduktion till teorierna, grunden för terapeutiska möten, etik, ramar och kontrakt, praktisk träning

Modul 2. 15-18 mars Fokus på gestaltterapi, teori, teknik, förhållningssätt och praktik

Modul 3. 3-6 maj Fokus på affektfokuserad terapi, teknik, förhållningssätt, teori och praktik

Modul 4. 6-9 september Gestaltdiagnostik och psykodynamisk diagnostik, överföring, motöverföring och projektiv identifikation

Modul 5. 18-21 oktober Det svåra samtalet, trauma, nervsystemets reglering

Modul 6. 6-9 december Min identitet som samtalsterapeut

Under den tredje terminen 2025, sker fortsatt klientarbete under handledning samt skriftlig och muntlig examination

Modul 7. 7-10 mars Praktiska moment


Modul 8. 9-12 maj Examinationsvecka


Pris:

98 000 kr exkl. moms

Internatkostnad, litteratur och handledning ingår i priset. Kostnaden för mat i självhushåll tillkommer.

Antal deltagare

Max. 10 deltagare

Sista ansökningsdag

Ansökningar tas emot kontinuerligt, sista ansökningsdag för start januari 2024 är den 1 november 2023

Behörighet

Du är behörig att söka om du är minst 25 år gammal och har en gymnasieutbildning eller motsvarande. Du behöver också ha erfarenhet av att möta människor i ditt dagliga arbete. Du ska behärska svenska och engelska språket i tal och skrift. Antagning sker via intervju.

Certifikat

För att erhålla certifikat krävs:

  • Närvaro vid samtliga moduler
  • 20 timmar egenterapi
  • 20 timmar klientarbete
  • 15 timmar yrkeshandledning i grupp 
  • Godkänt resultat på muntliga och skriftliga examensuppgifter
unsplash